La transparència davant la nostra base associativa i la ciutadania en general, tant en la gestió dels projectes com en els fons rebuts, és una qüestió central.

L’Associació Catalana per la Pau, amb NIF G59437756, està inscrita amb el número 11708 en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 518 en el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, amb el número 36 en el Registre d’organitzacions no governamentals per al desenvolupament de Catalunya, amb el número 458 en el Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya i amb el número 1440 en el Registro de organizaciones no gubernamentales de desarrollo adscrito a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Memòria institucional

Memòria 2022
Memòria 2021
Memòria 2020
Memòria 2019
Memòria 2018

Les xifres de l’entitat

Publiquem els nostres informes econòmics anuals de manera completa i ens sotmetem a processos d’auditoria interna i externa que analitzen i certifiquen una imatge fidel dels resultats de les operacions econòmiques i dels recursos obtinguts en cada exercici.

Transparència

Avaluacions i auditories

Avaluacions externes
Cooperació

 • Garantir la seguretat alimentària mitjançant el desenvolupament agropecuari local i sostenible a tres municipis de la ciutat de L’Havana, projecte finançat per l’Ajuntament de Barcelona (pdf)

 • Empoderant i enfortint les dones palestines des del punt de vista polític, social i econòmic, projecte finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (pdf)

 • Foment de capacitats per al desenvolupament de la producció de bestiar menor i peixos a la Ciutat de l’Havana, Cuba, projecte finançat per l’Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (pdf)

 • Enfortiment de l’economia i les organitzacions camperoles mitjançant el foment de sistemes de producció sostenibles als territoris palestins, projecte finançat per l’Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (pdf)

Educació al Desenvolupament

 • Palestina Batega, projecte finançat per l’Ajuntament de Barcelona (pdf)

 • Veu, Dona, Àrab, projecte finançat per l’Ajuntament de Barcelona (pdf)

 • Palestina: un conflicte per la terra, projecte finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (pdf)

Auditories
Cooperació

 • L’enfortiment de l’economia productiva i les organitzacions camperoles: sistemes agrícoles sostenibles a Jerusalem i Hebron, projecte finançat per l’Ajuntament de Barcelona (pdf)

 • Rehabilitar l’economia productiva i les organitzacions camperoles a la Franja de Gaza, projecte finançat per l’Ajuntament de Barcelona (pdf)

 • Exhumant la memòria per a l’exigibilitat de dones víctimes, familiars de persones desaparegudes als Llanos Orientales, projecte finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (pdf)

 • Reforçar l’empoderament de les dones i les nenes en la lluita pel dret a la salut a la RD del Congo, projecte finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (pdf)

 • Enfortiment de la cultura dels drets de les dones al Líban, projecte finançat per l’Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (pdf)

Educació al Desenvolupament

 • Palestina: un conflicte per la terra, projecte finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (pdf)

 • Colòmbia: obrint pas a la pau i als drets humans, projecte finançat per l’Ajuntament de Barcelona (pdf)

A més, tenim un compromís de comunicació amb les persones i institucions que fan aportacions finalistes a les nostres activitats i projectes. Sobre la base d’aquest compromís, són informats sobre l’activitat recolzada i els resultats obtinguts gràcies a la seva col·laboració, i poden sol·licitar a l’associació tota la informació addicional d’interès relacionada amb el projecte que desitgin.

Disposem i apliquem polítiques de gestió de l’entitat, que venen definides en els documents següents: