Qui som

Som una organització compromesa en la transformació de les condicions de vida de les poblacions més desafavorides i en l’assoliment d’estructures socials més justes, la plena expressió dels drets individuals i col·lectius i l’erradicació de la pobresa

La nostra visió

  • Contribuir al compromís i l’acció de la ciutadania vers la creació de condicions, a escala universal, que possibilitin a tothom l’exercici de tots els drets que garanteixen la dignitat de les persones, a partir de la cooperació al desenvolupament, l’acció humanitària, l’educació i la mobilització social.

  • Desenvolupar les nostres activitats, essent una entitat consolidada i vertebrada en la societat catalana, sumant sinergies amb d’altres organitzacions socials, sindicals i institucions locals, nacionals i internacionals, compartint esforços i definint objectius i accions comuns.

  • Mantenir la independència, diversificant els recursos econòmics, gestionant-los amb austeritat, ajustant els instruments de treball i les eines de gestió, ampliant progressivament la nostra base social i la presència en el territori.

  • Aportar coherència, eficàcia i eficiència, orientant el nostre focus d’acció sobre la defensa del dret als mitjans de subsistència durables; el dret a la pau, a la vida i a la seguretat; el dret als serveis bàsics; i el dret a la participació política de totes les persones i a l’autodeterminació dels pobles.

Els nostres valors

  • No discriminació. Respectem les cultures dels pobles als quals dirigim la nostra acció i no fem cap tipus de discriminació d’ètnia, cultura, sexe, ideologia o religió.

  • Independència. No mantenim cap vincle de dependència -orgànica, jeràrquica, funcional, ideològica, programàtica, econòmica- respecte de cap grup polític, sindical, religiós o econòmic.

  • Treball en xarxa. Valorem positivament les relacions amb altres institucions i la suma d’esforços en determinades iniciatives. Això ens ha portat a la participació àmplia i activa en coordinadores, plataformes i xarxes, així com a la voluntat d’associació amb les organitzacions amb què treballem.

  • Proximitat i participació. Fomentem l’obertura i el diàleg tant en les relacions internes (persones associades, col·laboradores, voluntàries, treballadores…) com amb socis locals, altres organitzacions, institucions finançadores i mitjans de comunicació.

  • Transparència i bon govern. Posem sempre bona cura a actuar de forma transparent en la nostra gestió i retre comptes de forma regular i periòdica davant de les persones associades i la població en general.

  • Orientació per uns principis ètics, compartits amb altres organitzacions i recollits en els codis de conducta de la lafede.cat, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo i les recomanacions ètiques vigents al tercer sector.

MÉS
MÉS
MÉS
MÉS