Què fem

Treballem per possibilitar a tothom l’exercici d’aquells drets que garanteixen la dignitat de les persones. Ho fem a partir d’instruments com la cooperació al desenvolupament, l’acció humanitària, l’educació i la sensibilització, la mobilització social i la incidència política

El dret a l’alimentació és un dret humà, reconegut per la legislació internacional, que protegeix el dret de tots els éssers humans a una alimentació sana, nutritiva i culturalment apropiada, en quantitat i qualitat, suficient per dur a terme una vida completa i digna.

La desigualtat de gènere i la feminització de la pobresa representen un dels principals obstacles al desenvolupament dels països i les seves societats, i s’entrecreuen amb d’altres formes de discriminació.

Les crisis humanitàries són aquelles situacions en què es produeix una amenaça generalitzada i excepcional a la vida humana, la salut o la subsistència, com a conseqüència de conflictes armats i/o desastres naturals.

Les persones defensores dels drets humans s’enfronten a riscos concrets i són sovint blanc de greus abusos i atacs com a conseqüència de la tasca que realitzen. Per tant, necessiten una protecció específica i major en els àmbits local, nacional i internacional.

Treballem per sensibilitzar i incrementar el compromís de la ciutadania vers els drets individuals i col·lectius. Ho fem mitjançant diferents vies que ens permeten apropar la nostra tasca sobre el terreny a la població catalana, fent-la partícip de la nostra lluita i els nostres ideals.