Si comparteixes el mateix compromís que la nostra entitat vers les desigualtats i les injustícies, pots contribuir-hi amb un llegat solidari.

Consisteix a fer una donació en testament, sense que això perjudiqui els teus hereus legítims. Hi ha diferents opcions: pots llegar una quantitat fixa de diners, determinar un percentatge d’un patrimoni o bé tot tipus de béns: immobiliaris, mobles, joies, obres d’art, etc.

Per realitzar un llegat a la nostra organització, només és necessari fer testament i especificar en què consisteix el llegat que hi destines, incloent les següents dades:

  • Associació Catalana per la Pau

  • CIF: G-59437756

  • Via Laietana 16, 1r pis, 08003 Barcelona

La nostra associació està inscrita en el Registre Nacional d’Associacions del Ministeri de l’Interior i en la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.