Loading...
Drets i apoderament de les dones2019-07-19T16:18:47+02:00

La desigualtat de gènere i la feminització de la pobresa representen un dels principals obstacles al desenvolupament dels països i les seves societats, i s’entrecreuen amb d’altres formes de discriminació (edat, nacionalitat, ètnia, opció sexual…) que agreugen i empitjoren l’exercici ple dels drets de les dones.

  • Fem visible i posem en valor la contribució de les dones en la producció d’aliments, la generació d’ingressos i el sosteniment de la vida.

  • Promovem l’enfortiment d’organitzacions de dones per a l’apoderament polític i econòmic, i contribuïm a la seva participació activa i efectiva en la planificació i gestió de les polítiques que regeixen les seves vides.

[Líban] Apoderem les refugiades per a l’eliminació de la violència de gènere i l’exercici dels seus drets

Millorem els nivells de consciència i resiliència de les dones refugiades i col·lectius vulnerables davant la violència basada en el gènere i treballem per garantir el seu accés al dret a la salut.

Go to Top