Loading...
Drets i empoderament de les dones2022-08-24T10:24:38+02:00

La desigualtat de gènere i la feminització de la pobresa representen un dels principals obstacles al desenvolupament dels països i les seves societats, i s’entrecreuen amb d’altres formes de discriminació (edat, nacionalitat, ètnia, opció sexual…) que agreugen i empitjoren l’exercici ple dels drets de les dones.

  • Fem visible i posem en valor la contribució de les dones en la producció d’aliments, la generació d’ingressos i el sosteniment de la vida.

  • Promovem l’enfortiment d’organitzacions de dones per a l’empoderament polític i econòmic, i contribuïm a la seva participació activa i efectiva en la planificació i gestió de les polítiques que regeixen les seves vides.

[Jordània] En el marc de la pandèmia, empoderem les víctimes de la violència basada en el gènere

Afrontem l'increment arran de la pandèmia de la Covid-19 dels casos de violència basada en el gènere i, de manera específica, aquells que afecten les dones refugiades de la guerra de Síria.

[Cuba] Inclusió, resiliència i sostenibilitat per celebrar el 500 aniversari de la Ciutat de l’Havana

Aquesta proposta té com a objectiu augmentar l'impacte i la cobertura de la gestió de residus sòlids urbans al Centre Històric de l'Havana, a través d'un model participatiu i inclusiu.

Go to Top