Loading...
Drets i empoderament de les dones2022-08-24T10:24:38+02:00

La desigualtat de gènere i la feminització de la pobresa representen un dels principals obstacles al desenvolupament dels països i les seves societats, i s’entrecreuen amb d’altres formes de discriminació (edat, nacionalitat, ètnia, opció sexual…) que agreugen i empitjoren l’exercici ple dels drets de les dones.

  • Fem visible i posem en valor la contribució de les dones en la producció d’aliments, la generació d’ingressos i el sosteniment de la vida.

  • Promovem l’enfortiment d’organitzacions de dones per a l’empoderament polític i econòmic, i contribuïm a la seva participació activa i efectiva en la planificació i gestió de les polítiques que regeixen les seves vides.

Go to Top