Període: 2013-2015
Resum: 
Contribuïm a denunciar la violència de gènere i fer visible el procés d’empoderament de les organitzacions de dones a la capital, Amman.

En els darrers temps, i com a conseqüència de la crisi econòmica mundial i els canvis socials i polítics que s’estan esdevenint als països de l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica, les condicions de vida dels sectors socials més vulnerables estan patint una important regressió; i les dones són el col·lectiu més afectat.

A Jordània, la legalitat resulta ser una trampa per a elles: malgrat la Constitució reconeix la igualtat entre dones i homes, encara pateixen situacions de discriminació en diferents esferes de l’ordenament jurídic, així com en qüestions referents al dret civil, penal o laboral. La majoria de lleis vigents, hereves del passat colonialista o fruit de la influència del poder religiós, fan que la dona encara visqui en una situació de discriminació.

Com a resposta a aquesta situació, i en col·laboració amb Arab Women Organization (AWO), des de l’Associació Catalana per la Pau contribuïm a la denúncia de la violència de gènere al país i esmercem esforços per empoderar les organitzacions de dones que hi treballen.

Així doncs, i amb el finançament de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, pretenem intercanviar experiències i coordinar la tasca de les organitzacions jordanes, enfortint la seva capacitat de denúncia al territori.

Vols rebre el nostre butlletí?