Arran de l’anunci efectuat per un grup d’excomandaments de les FARC-EP, de posar fi als compromisos subscrits per aquesta organització davant la societat colombiana i la comunitat internacional, en el marc de l’Acord de Pau signat el novembre de 2016, des de l’Associació Catalana per la Pau volem manifestar:

– La situació actual és conseqüència directa dels reiterats incompliments de l’Acord de Pau per part del govern colombià.

La impossibilitat d’avançar cap a una Reforma Rural integral o a una solució concertada amb les comunitats camperoles sobre la substitució dels cultius d’ús il·lícit; les traves per part dels diferents poders (legislatiu, executiu i judicial) a la implementació de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); l’increment de la violència contra excombatents i dirigents comunitaris i socials (prop de 150 i més de 500 assassinats, respectivament, des de la signatura de l’Acord) i les limitacions a la participació política en els territoris més afectats pel conflicte armat, són fets que posen de manifest la manca de voluntat política de l’actual govern en el seu compromís per la pau.

– Rebutgem la decisió presa per aquest grup d’excomandaments de les FARC-EP, que té impacte a nivell nacional i internacional.

Mural pau Colòmbia

Afegeix dificultats a la implementació dels acords; incorpora un nou actor armat que intensifica els conflictes, especialment pel control de les regions més remotes del país; augmenta la tensió a la frontera amb Veneçuela; redueix la confiança de la societat colombiana i la comunitat internacional en una sortida política a la guerra i, especialment, reforça les posicions polítiques de l’extrema dreta colombiana, que arrelada en una part important de la societat, ha tractat de boicotejar durant anys el procés de pau.

– Cridem totes les parts – signataris de l’Acord de Pau, organitzacions de la societat civil colombiana, països garants, organismes de Nacions Unides i conjunt de la comunitat internacional, incloent les ONG que treballem a Colòmbia- a respectar l’Acord de Pau en els termes signats i a intensificar els esforços per a la seva completa implementació. Només des d’una visió d’altura política i des d’un sòlid compromís de totes les parts podrem superar les dificultats inherents a un procés complex, amb multitud d’interessos creuats i enemics dins i fora del país.

– El procés de pau no té marxa enrere.

Reafirmem el nostre compromís amb les comunitats i les organitzacions de la societat civil colombiana. Manifestem la nostra voluntat d’incrementar els esforços en el suport a les organitzacions socials que treballen en els àmbits de la reincorporació d’excombatents i del desenvolupament rural, així com el nostre suport al funcionament dels diferents mecanismes judicials i extrajudicials del Sistema Integral de Veritat, Justícia, Reparació i No repetició, que contribueix a garantir la convivència, la reconciliació i la no repetició del conflicte i a assegurar la transició del conflicte armat a la pau.

– Exigim, sense excepció, a tots els actors armats a les diverses regions de Colòmbia el respecte als drets humans i al dret internacional humanitari, garanties per a la població civil i els seus mitjans de subsistència i, en particular al govern colombià l’establiment de mesures de protecció eficaces per aturar les matances de líders i lidereses socials i comunitaris.

Barcelona, 4 de setembre de 2019

Crédits imatges: G. Legaria (AFP) / Oscar González

Vols rebre el nostre butlletí?