Període: 2019-2021
Resum: 
Contribuïm a un efectiu compliment de les obligacions derivades de les Agendes 2030 i Dona, Pau i Seguretat a Jordània, mitjançant el desenvolupament d’estratègies concretes d’empoderament de les dones.

Arab Woman Organization porta gestionant des de l’any 2014 centres d’atenció i protecció per a dones que sofreixen vulneracions dels seus drets bàsics. Aquesta experiència permet la confiança i l’actitud positiva i activa d’aquestes dones vers la participació de les activitats, fet que contribueix al seu empoderament individual.

Amb la voluntat de donar continuïtat a aquest treball i amb el suport econòmic de l’AECID, treballem a les governacions de Mafraq, Irbid i Zarqa, al nord del país, per assegurar serveis de protecció (física, psicològica i legal), atenció i prevenció de la violència basada en el gènere (VBG) a dones i grups vulnerabilitzats. Es promou la seva participació activa a espais públics polítics i econòmics, i se’ls proporcionen eines de lideratge que els permetin dissenyar accions i propostes d’influència als espais locals i comunitaris.

En el mateix marc, estem posant en marxa iniciatives per enfortir mecanismes i capacitats en l’àmbit local capaces de donar resposta als compromisos nacionals i internacionals sobre l’equitat de gènere i l’empoderament de la dona.

En aquest sentit, hem iniciat un projecte amb la Gran Municipalitat d’Amman i el cofinançament de l’Ajuntament de Barcelona per construir una estratègia de gènere municipal i de bones pràctiques per a la implementació de l’equitat de gènere en aquest espai administratiu jordà.

Això es duu a terme a través d’accions com el disseny i l’elaboració d’una auditoria de gènere que serveixi com a instrument d’avaluació de l’estat i aplicació de l’equitat de gènere a Amman. També s’impartiran formacions a les persones titulars de drets i de responsabilitats, alhora que es propicien espais de diàleg i de coordinació entre aquestes i les titulars d’obligacions. Finalment, es preveu crear una xarxa per a l’equitat de gènere, que impliqui tots els actors a nivell local, nacional a internacional.

Vols rebre el nostre butlletí?

Articles relacionats

  • Empoderar dones Jordània

    Dilluns, 17 octubre 2022

  • Aniversari 500 Ciutat de l'Havana

    Dimarts, 6 juliol 2021

  • Apoderament dones líban

    Dimarts, 3 març 2020