Període: 2016
Resum:
Als camps de refugiats palestins de Rashidieh i Burj El-Shemali, facilitem la distribució de kits d’ajuda alimentària entre la població refugiada i vulnerable.

Arran del conflicte armat a Síria, milers de famílies han hagut de fugir-ne i refugiar-se als països propers com Jordània o el Líban. En aquest segon país, de la mà de Beit Atfal Assumoud (BAS), hem ajudat 500 famílies palestines –unes 2.600 persones- instal·lades als camps de Rashidieh i Burj Shemali, al sud del país, tot proporcionant-los aliments bàsics.

Amb aquesta acció sobre terreny, preteníem assegurar una alimentació adequada i prevenir la desnutrició dels nouvinguts al camp, que hi arriben en un moment i en unes condicions de màxima vulnerabilitat.

L’actuació es va dividir en quatre fases. En primer lloc, es va elaborar un registre de les famílies segons el seu nivell de vulnerabilitat, desigualtat i risc. Després, es van seleccionar aquells proveïdors que permetessin maximitzar els recursos d’acord a criteris de qualitat i accessibilitat. Un cop comprats, els productes van ser traslladats als camps i distribuïts des dels centres habilitats. Per finalitzar, els equips professionals van fer un seguiment de les persones receptores per tal de controlar-ne l’estat nutricional i poder detectar altres necessitats un cop l’aliment bàsic ja havia estat garantit.

El finançament del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament també ens ha permès incidir positivament en els factors que provoquen aquesta situació, com són la migració irregular, l’endeutament o l’erosió dels mitjans de subsistència.

Vols rebre el nostre butlletí?

Articles relacionats

  • Dijous, 9 març 2023

  • RD Congo lluita contra Covid-19

    Dimarts, 4 octubre 2022

  • Djibouti drets humans població refugiada

    Divendres, 18 febrer 2022