Període: 2015-2018
Resum:
Després de l’acord de pau entre el Govern i les FARC-EP, donem suport a les comunitats camperoles de la regió del Magdalena Medio en la producció i comercialització a petita escala de carn i derivats làctics.

L’Associació Catalana per la Pau col·labora amb l’Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC) per aconseguir que les associacions camperoles constituïdes als territoris més afectats pel conflicte armat puguin seguir organitzant-se, desenvolupant i enfortint la seva economia a través de la venda dels productes que treballen.

L’economia d’aquestes famílies eminentment camperoles depèn de la capacitat de gestió i de la correcta comercialització que es faci de la carn i els derivats làctics dels búfals. Per això, les dues associacions hem procurat, d’una banda, dotar-los de tècniques agroecològiques adequades que facilitin un creixement econòmic inclusiu i respectuós amb el medi ambient; i, de l’altra, ajudar-los en la posada en marxa d’una empresa cooperativa de producció sostenible, Ecobúfalo Campesino.

Gràcies al treball conjunt d’ambdues entitats, en els darrers tres anys s’ha aconseguit el desenvolupament socioeconòmic dels petits productors a les zones delimitades per a la cria de búfals al país, conegudes com a Zones de Reserva Camperola (ZRC) i creades amb l’aprovació d’una llei estatal l’any 1994. La tasca de la nostra organització i ACVC també ha de permetre que el camperolat pugui seguir defensant el seu dret a la terra i a romandre al territori, així com altres demandes locals que puguin sorgir.

Vols rebre el nostre butlletí?

Articles relacionats

  • ACPau - Guatemala

    Dijous, 9 març 2023

  • Violència gènere i covid-19 a Palestina

    Dilluns, 17 octubre 2022

  • Cooperativas agrícolas Palestina

    Dilluns, 17 octubre 2022