Període: 2016-2017
Resum:
Reforcem la participació i la mobilització de les dones en la lluita pel dret a la salut dels barris de la ciutat de Kinshasa, que tenen condicions insalubres i un accés gairebé nul a la sanitat, i donem suport a la creació d’una xarxa de comitès on poden formar-se en temes de salut i prevenció.

A la República Democràtica del Congo, l’accés a la sanitat és gairebé nul. I per a les dones la situació és encara més alarmant. Des de l’Associació Catalana per la Pau volem combatre aquesta dificultat d’accés a un dret universal i assegurar-lo a totes les persones que viuen a la regió, sense discriminació per raó de gènere.

L’objectiu principal que persegueix la col·laboració amb l’organització local Etoile du Sud és augmentar la participació i la mobilització de les dones en la lluita pel dret a la salut. Alhora, vetllem perquè les dones no perdin el lloc que han obtingut, i que els correspon, amb la creació de comitès femenins dins dels Comitès de Salut Populars (CSP) a 30 barris de 16 municipis de la ciutat, que es troben en unes condicions insalubres i on hi ha grans dificultats per accedir als serveis sanitaris.

El projecte, que han finançat l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l’Ajuntament de Manresa, ha permès aconseguir als barris populars de Kinshasa un major reconeixement de la importància de les dones i nenes en el dret a la salut i augmentar així la seva participació en la presa de decisions relatives al seu benestar, tant personal com comunitari.

Per aquest motiu, la nostra tasca també s’ha centrat a formar les ciutadanes sobre igualtat de gènere i dret a la salut, així com a reforçar les capacitats de les dinamitzadores dels comitès. D’aquesta manera, i a través d’activitats de conscienciació, pretenem millorar la salubritat dels barris, la difícil situació de les dones i ajudar a vertebrar un moviment intern en defensa del dret a la salut.

Vols rebre el nostre butlletí?

Articles relacionats

  • Dijous, 9 març 2023

  • ACPau - Guatemala

    Dijous, 9 març 2023

  • Empoderar dones Jordània

    Dilluns, 17 octubre 2022