Període: 2018-2020
Resum:
Incrementem la seguretat alimentària a través de l’accés al dret a l’aigua i la promoció de les capacitats organitzatives del camperolat d‘Al Nasser, al sud de la Franja de Gaza.

Amb la voluntat d’assegurar el dret a l’alimentació i a l’aigua de la població, i, en conseqüència, contribuir a la reducció dels nivells d’inseguretat alimentària de la zona, el projecte facilitarà que els camperols i camperoles tornin a cultivar les seves terres, mitjançant la construcció d’una canalització de 6,5 km que proveirà unes 1.300 persones d’aigua per a ús agrícola.

A la vegada, s’enforteix el teixit associatiu del sector agrícola i la vehiculació de les seves demandes a través de l’organització d’una nova cooperativa, que rebrà formació tècnica, administrativa i sobre incidència política, a més de la relacionada amb mètodes agroecològics i sostenibles.

Palestinian Farmers Union (PFU) és l’entitat encarregada de coordinar i executar un projecte que contribuirà a consolidar les capacitats d’incidència de la població camperola i la seva coordinació amb el municipi per a la defensa dels drets laborals, alimentaris i ambientals.

Amb el finançament de l’Ajuntament de Barcelona.

Vols rebre el nostre butlletí?