Període: 2018-2020 / 2021-2023
Resum:
Incrementem la seguretat alimentària a través de l’accés al dret a l’aigua i la promoció de les capacitats organitzatives del camperolat al sud de la Franja de Gaza.

Al sud de la Franja de Gaza, s’executen diferents projectes amb Palestinian Farmers Union (PFU) que tenen com a principal objectiu assegurar el dret a l’alimentació i a l’aigua de la població, i, en conseqüència, contribuir a la reducció dels nivells d’inseguretat alimentària de la zona.

En un primer moment (2018-2020), es treballa a Al Nasser, amb una iniciativa que facilita que els camperols i camperoles puguin tornar a cultivar les seves terres. Es fa mitjançant la construcció d’una canalització de 6,5 km que proveeix d’aigua per a ús agrícola a prop de 1.300 persones.

A la vegada, s’enforteix el teixit associatiu del sector agrícola i la vehiculació de les seves demandes a través de l’organització d’una nova cooperativa, que rebrà formació tècnica, administrativa i sobre incidència política, a més de la relacionada amb mètodes agroecològics i sostenibles.

En una segona fase (2021-2023), es promou a Al-Shokeh (governació de Rafah) una millor disponibilitat a l’aigua per a la irrigació agrícola, amb la construcció d’un sistema de reg. Així mateix, s’enforteixen les capacitats d’organització, de gestió agroecològica i d’incidència d’un comitè de defensa de l’aigua.

La promoció activa de les dones és un dels punts destacats del projecte A més, s’hi ha volgut aportar també un valor afegit, incorporant-hi la perspectiva ambiental, tot apostant per mètodes de conreu sostenibles i ecològics. Aquestes accions permetran incrementar la seguretat alimentària de 200 agricultors i agricultores.

Tot el treball en aquesta zona compta amb el finançament de l’Ajuntament de Barcelona.

Vols rebre el nostre butlletí?

Articles relacionats

  • ACPau - Guatemala

    Dijous, 9 març 2023

  • Violència gènere i covid-19 a Palestina

    Dilluns, 17 octubre 2022

  • Cooperativas agrícolas Palestina

    Dilluns, 17 octubre 2022