Loading...
Cuba2020-04-14T10:26:41+02:00

D’acord a l’Índex de Desenvolupament Humà (IDH), Cuba se situa dins del grup de països amb un desenvolupament humà alt, ocupant el lloc 67 de 188 països, per sobre de la mitjana dels països amb desenvolupament humà alt (0,744) i de la mitjana dels països d’Amèrica Llatina i el Carib (0,748).

El 76% de la població viu a les zones urbanes. El 49% de la població té menys de 39 anys, el 31% té entre 40 i 59 anys, i el 20% té més de 60 anys.

El total de la superfície agrícola al país és de 6,28 milions d’hectàrees (57% de la superfície total). El 31% d’aquesta superfície es troba sota la gestió d’empreses estatals, mentre que el 69% és gestionada per cooperatives no estatals i, en menor grau, per productors individuals.

La seguretat alimentària és una prioritat socioeconòmica estratègica per a l’Estat cubà i, en aquest marc, el sector agropecuari juga un paper fonamental per a la consecució de les metes que s’han plantejat. No obstant això, aquest sector ha manifestat un nivell de creixement insuficient i la producció nacional d’aliments està per sota de les necessitats de consum, sobretot en l’àmbit urbà.

Sota aquesta perspectiva, el Govern cubà prioritza la modernització del sector agropecuari com a model de desenvolupament econòmic local sostenible. La creació de les cooperatives com a unitats productives fou un element clau de la reforma agrària i del model econòmic que s’ha anat succeint en els diferents moments de la història del país.

Go to Top