Un cop coneguda de forma oficial la resolució dictada pel Tribunal Suprem en el procés contra els polítics i líders socials catalans, l’Associació Catalana per al Pau vol compartir les següents consideracions:

La sentència contra els membres del Govern, la Presidenta del Parlament i els líders socials és absolutament desproporcionada, està dictada amb voluntat de revenja i mostra la deriva autoritària de les institucions de l’Estat espanyol, i en particular, de l’Administració de Justícia. Alhora, és una greu amenaça al dret d’associació política, al pluralisme polític, a la protecció de la llibertat d’expressió i al dret de protesta pacífica.

L’Associació Catalana per la Pau fa extensius el seu escalf i la seva solidaritat a les famílies dels presos polítics Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez i exigeix la seva posada en llibertat de manera immediata.

Llaç groc

Ni a Catalunya ni enlloc del món, les condemnes i la persecució judicial són la solució a un conflicte polític. L’Associació Catalana per la Pau aposta per l’obertura d’un procés de diàleg i negociació entre totes les parts, sense límits ni condicions, que doni solucions democràtiques a la voluntat majoritària de la societat catalana de decidir el seu futur.

Barcelona, 14 d’octubre de 2019

(castellano)

Una vez conocida de forma oficial la resolución dictada por el Tribunal Supremo en el proceso contra los políticos y líderes sociales catalanes, la Associació Catalana per la Pau quiere compartir las siguientes consideraciones:

La sentencia contra los miembros del Gobierno, la Presidenta del Parlament y los líderes sociales es absolutamente desproporcionada, está dictada con voluntad de revancha y muestra la deriva autoritaria de las instituciones del Estado español, y en particular, de la Administración de Justicia. A la vez, es una grave amenaza al derecho de asociación política, al pluralismo político, a la protección de la libertad de expresión y al derecho de protesta pacífica.

La Associació Catalana per la Pau hace extensivos su apoyo y su solidaridad a las familias de los presos políticos Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez y exige su puesta en libertad de manera inmediata.

Ni en Cataluña ni en ninguna parte del mundo, las condenas y la persecución judicial son la solución a un conflicto político. La Associació Catalana per la Pau apuesta por la apertura de un proceso de diálogo y negociación entre todas las partes, sin límites ni condiciones, que dé soluciones democráticas a la voluntad mayoritaria de la sociedad catalana de decidir su futuro.

Barcelona, 14 de octubre de 2019

(français)

Après avoir pris officiellement connaissance de la décision rendue par le Tribunal suprême dans le procès contre les dirigeants politiques et associatifs catalans, l’Associació Catalana per la Pau souhaite faire connaitre les considérations suivantes:

La décision rendue à l’endroit des membres du Gouvernement catalan, de la Présidente du Parlement catalan et des dirigeants issus de la société civile est absolument disproportionnée, dictée par un sentiment de revanche, et montre la dérive autoritaire des institutions espagnoles, en particulier judiciaires, tout en apparaissant comme une menace grave au droit d’association politique, au pluralisme politique, à la protection de la liberté d’expression et au droit de manifester de manière pacifique.

L’Associació Catalana per la Pau exprime son indignation et apporte sa solidarité aux familles des prisonniers politiques Oriol Junqueras, Raul Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Jordi Cuixart et Jordi Sanchez et exige leur remise en liberté immédiate.

Ni en Catalogne, ni ailleurs dans le monde, les condamnations et la persécution judiciaire ne constituent de solution à un conflit politique. L’Associació Catalana per la Pau fait le pari de l’ouverture d’un processus de dialogue et de négociation entre toutes les parties, sans restrictions ni conditions, qui soit à même d’offrir des solutions démocratiques à la volonté, majoritaire au sein la société catalane, de pouvoir décider de son avenir.

Barcelone, 14 octobre 2019

(english)

Having officially taken note of the decisions given by the Supreme Court in the process against political and social Catalan leaders, the Associació Catalana per la Pau, would like to share the following considerations:

The sentence made against the members of the Catalan Government, the President of the Parliament and social leaders is absolutely disproportionate, dictated with a will of revenge, and shows the authoritarian drift form the institutions of the Spanish institutions, in particular the judicial administration and at the same time appearing as a serious threat to the right of political association, to political pluralism, protection of freedom of expression and the right to demonstrate peacefully.

The Associació Catalana per la Pau makes extensive the warmth and its solidarity to the families of the political prisoners Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Jordi Cuixart and Jordi Sànchez and demands its immediate release.

Neither in Catalonia nor elsewhere in the world, sentences and judicial persecution constitute a solution to a political conflict. The Associacio Catalana per la Pau is committed to the opening of a process of dialogue and negotiation between all parts, without restrictions or conditions, which can offer democratic solutions to the will, majority in Catalan society to be able to decide its future.

Barcelona, October 14, 2019

Vols rebre el nostre butlletí?

Articles relacionats

  • Dijous, 16 març 2023

  • Dimecres, 1 març 2023

  • Dilluns, 13 febrer 2023