Període: 2018-2019
Resum:
A Comasagua, departament de La Libertad, enfortim les capacitats productives de les cooperatives de camperols i camperoles, en un model de producció agroecològica i sustentable d’accés als mercats, amb la incorporació de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC).

A Comasagua, un petit municipi rural del departament de La Libertad d’uns 12.000 habitants situat a la serralada del Bálsamo, al sud d’El Salvador, l’Associació Catalana per la Pau, AID Consulting i el Secours Populaire Français (SPF) s’han sumat a la iniciativa agrària local de l’Asociación Cooperativa Agropecuaria La Canasta Campesina per consolidar i potenciar les iniciatives de producció i venda dels productes locals, com la Canasta Campesina.

Aquesta mena de projectes pretenen enfortir i difondre pràctiques productives més innovadores incorporant les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) i, alhora, afavorir un consum més sostenible entre la ciutadania salvadorenca; però, per sobre de tot, ajudar l’apoderament de les dones i les joves camperoles de la zona. La iniciativa busca també facilitar l’accés al mercat d’aquestes cooperatives, que han fet el pas d’un model agrícola familiar a un de comercial, basat sempre en la justícia social i la sostenibilitat ambiental. El projecte s’ha pogut executar gràcies al finançament de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID).

La incidència concreta del treball conjunt es durà a terme tant en el procés d’implementació de les noves tecnologies com amb la creació de pàgines web habilitades per a la compra directa d’aquests productes, xarxes socials o plataformes online amb contingut didàctic a l’abast de les cooperatives agrícoles i de les camperoles, que facilitaran informació per tal de fer front a possibles problemes que es trobin durant les collites o els períodes de cultiu.

D’aquesta manera, s’augmentarà la difusió d’informació i coneixement entre les persones membre d’aquestes cooperatives, tot facilitant el seu apoderament. Les noves eines que tindran a l’abast han de facilitar així mateix el contacte amb altres actors locals per enfortir plegats aquest nou model de consum.

Vols rebre el nostre butlletí?