Període: 2017-2020
Resum:
Millorem els nivells de consciència i resiliència de les dones refugiades i col·lectius vulnerables davant la violència basada en el gènere i treballem per garantir el seu accés al dret a la salut.

Juntament amb la Lliga dels Drets de la Dona Libanesa i Mousawat Association-Wardeh Boutros for Women’s Work, treballem per afavorir l’empoderament de les dones refugiades al Líban en totes les seves dimensions -individual, col·lectiva i política- i per a l’eliminació de la violència basada en el gènere (VBG) i l’exercici dels seus drets.

Amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, hem engegat un programa que pretén incidir sobre el dret a la salut d’aquestes dones, garantint necessitats bàsiques i promovent l’educació per a la salut, amb especial èmfasis en la salut sexual i reproductiva i l’atenció i protecció de les dones víctimes de VBG.

També es treballa amb les dones i les nenes per detectar, denunciar i prevenir casos de VBG, sobretot en situacions de matrimoni forçat i prematur.

Mitjançant tallers i generació de xarxes de treball, s’està fomentant la formació sobre els drets de les dones i la prevenció de la VBG, amb l’objectiu de generar espais d’incidència política. Alhora, s’han implementat processos d’enfortiment de les organitzacions feministes en la seva lluita per la promoció i respecte dels drets de les dones, mitjançant activitats de sensibilització adreçades a la societat civil, als mitjans de comunicació i a la classe política, tot arribant a un públic global de 40.000 persones.

Vols rebre el nostre butlletí?

Articles relacionats

  • Empoderar dones Jordània

    Dilluns, 17 octubre 2022

  • Aniversari 500 Ciutat de l'Havana

    Dimarts, 6 juliol 2021

  • Equitat i participació dones Jordània

    Dijous, 30 juliol 2020