Període: 2020-2022
Resum: 
Aquest programa respon a l’estratègia de canvi social, econòmic i polític definida en els Acords de l’Havana, que cinc anys després de la seva signatura no està sent implementada a causa dels incompliments i la falta de compromís del Govern colombià.

Les actuacions incloses en el projecte aspiren a contribuir a la construcció de pau a Colòmbia, mitjançant el desenvolupament socioeconòmic i l’empoderament de les víctimes, amb un enfocament de gènere, ètnic i territorial.

S’executarà a diferents zones dintre i fora de la geografia colombiana (Cauca, Nariño o la diàspora colombiana a Europa) per tal de:

  1. Vehicular la reincorporació socioeconòmica real i efectiva de persones excombatents i membres de les comunitats limítrofes a cinc Espais Territorials de Capacitació i Reincorporació (ETCR) de la Vall del Cauca i el Cauca.
  2. Enfortir els mecanismes per a la participació de les víctimes i familiars de víctimes en el Sistema Integral de Veritat, Justícia, Reparació i No Repetició (SIVJRNR).
  3. Garantir els drets de les víctimes a l’exili a través de la posada en marxa de mecanismes efectius d’accés al SIVJRNR.
  4. Contribuir, des de la societat civil i les institucions catalanes, europees i espanyoles al seguiment i verificació de l’Acord de Pau a Colòmbia.

El programa compta amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i es realitza en agrupació amb la Fundació Solidaritat UB. Hi participen també la Corporació Centro de Promoción del Desarrollo Territorial (CEPRODET), el Colectivo Orlando Fals Borda i la Universitat Pontificia Javeriana de Cali.

Vols rebre el nostre butlletí?